PT MAJU ADIL SEJAHTERA

Jalan pondok bambu utara No.10 Bukit Duri  , Jakarta Selatan

 Telepon (021)8888975 , fax 345688

surat kuasa

Surat/SK/Dir/V-2011

Yang bertanda tangan berikut ini :

             Nama                    :  Drs.  Purwoko  Wicaksono,  M.Si

             Tempat lahir      :  Bekasi, 12 Januari 1880

             Pekerjaan           :   Direktur utama PT Maju Adil Sejahtera

             Alamat                 :  Jalan patriot 3  No.177  Jakarta Timur

             Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Maju Adil Sejahtera

             memberi kuasa kepada :

             Nama                    :    Drs.  Rahmatul Kodri,  S.E

             Tempat lahir     :    Jakarta, 18 Agustus 1885

             Pekerjaan           :    Direktur Keuangan PT Maju Adil Sejahtera

             Alamat                 :   Perumahan Griya Indah  blok A  No. 10 Karawang

            Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Maju Adil Sejahtera

            surat kuasa ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk :

    Iklan